Zatrzymaj 1% w Nowej Rudzie

 

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono

KRS 0000148946

 Środowiskowa świetlica, Świetlicowe przedszkole dla najmłodszych

 Zimowe i letnie  wakacje w mieście  dla dzieci i młodzieży;

Zielona pracownia –  edukacyjne warsztaty z przyrody i ochrony  środowiska

Turystyka uczy i wychowuje –  turystyczne  wędrówki szlakami Kotliny Kłodzkiej

Szkolny Klub Wolontariusza przy Gimnazjum Nr 2 i społeczne zaangażowanie młodych ludzi w życie lokalnej społeczności

 Młodzieżowy Klub Wsparcia  to miejsce spotkań pasjonatów  nie tylko breakdance

 

1% to mądra przyszłość noworudzkich dzieci