Sprawozdanie 2013

 

 

 

 

 

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono

w 2013 r realizowało następujące zadania:

 

1.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nowej Rudzie- Słupcu.

W świetlicy zatrudnionych było na umowę zlecenie dwóch wychowawców. Świetlica pracowała od poniedziałku do piątku od 14.30 do 18.30. W czasie wakacji prowadziła odpłatnie zajęcia pod nazwą „ Wakacje z OLĄ”. W środy organizowano warsztaty przyrodnicze: zielona pracownia.

Koszt prowadzenia świetlicy w Słupcu wyniósł 31 448 zł; w tym dotacja Gminy Miejskiej 25 tysięcy złotych. Świetlica zorganizowała dwa spotkania z udziałem przyjaciół , władz samorządowych, pracowników socjalnych: Robimy wielkanocną palmę” i Wigilia w świetlicy

2.Prowadzenie zajęć opiekuńczo –edukacyjno- wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Nowej Rudzie- Słupcu – świetlicowe przedszkole „ OLA”

W zajęciach świetlicowego przedszkola uczestniczyło dwanaścioro, a od września do grudnia trzynaścioro dzieci. W realizację projektu zaangażowano opiekunów- Matki miały wyznaczone dni pełnienia dyżurów.

Koszt prowadzenie Świetlicowego przedszkola „ OLA” wyniósł 14333, zł. w tym dotacja z Gminy Miejskiej Nowa Ruda wyniosła 5000 zł.

3.Ferie zimowe 2013 w Słupcu

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 często również do godz 15.00.Uczestnicy spotykali się w Miejskim Ośrodku Kultury. który był współautorem programu zajęć. .
Projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem dzieci i rodziców.

Koszt realizacji projektu wyniósł 3950.- w tym dotacja z Gminy Miejskiej Nowa Ruda wyniosła 2700 zł.

4.Wakacje 2013 w Słupcu

Dla dzieci zorganizowano dwa dwutygodniowe turnusy w miesiącu lipcu. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku przez sześć godzin dziennie.

Całkowity koszt projektu : 9456zł. - w tym dotacja z Gminy Miejskiej Nowa Ruda wyniosła 4500 zł.

 

5. Promocja wolontariatu przez działania Szkolnego Kluby Wolontariusza

Młodzież brała udział w akcjach charytatywnych, pomagała przy prowadzeniu Powiatowej Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych.; uczestniczyła również w szkoleniach i integracyjnych wycieczkach.

Całkowity koszt projektu : 7500zł. w tym dotacja z Gminy Miejskiej Nowa Ruda wyniosła 5000 zł.

6. „Turystyka uczy i wychowuje”

Do końca czerwca projekt realizowano przy współpracy z samorządem. Stowarzyszenie biorąc udział w konkursie otrzymało 5000 zł. W ramach projektu podejmowano następujące działania. Zorganizowano 6 wycieczek dla dzieci z klas II-III szkoły podstawowej. Każda wycieczka liczyła od 40 do 45 uczestników.

W ramach działania : Wycieczki turystyczne ; ,, Zdobywamy Górskie Odznaki Turystyczne na turystycznych szlakach Dolnego Śląska „ odbyło się 6 wycieczek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każda wycieczka liczyła od 15 do 18 uczestników Młodzież z Gimnazjum Nr 2 uczestniczyła w wycieczce do Warszawy.

Całkowity koszt projektu: . wyniósł 13367 zł w tym dotacja z Gminy Miejskiej Nowa Ruda-7500 zł.

7.Udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka.

Współpraca z Zarządem Koła SUM . Koszt projektu 138

8. Organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów na edukację dla uzdolnionej i młodzieży.

Stowarzyszenie otrzymało od Burmistrza Miasta Nowa Ruda stypendia dla trzech osób: Karoliny Matuszkiewicz- studentki Szkoły Muzycznej w Warszawie i Andrzeja Lenarczyka- ucznia Liceum plastycznego w Opolu. Stypendyści są mieszkańcami Nowej Rudy i Agnieszki Barańskiej uczennicy Liceum Plastycznego we Wrocławiu.

 

9. Stowarzyszenie dzieki współpracy z Urzędem Marszałkowiskim uzyskało środki z Unii Europejskiej w wysokości 38.890 złotych na realizację projektu „Babie lato”.

 

10. Organizowanie akcji charytatywnych : W akcjach zbiórki żywności uczestniczyli wolontariusze z Szkolnego Klubu Wolontariusza z Gimnazjum Nr 2 i uczniowie OHP. Zebraną żywność przekazano dla rodzin z Nowej Rudy i Słupca.

 

11. W 2013 roku na konto Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono wpłynęło z wpłat 1% . 6975,66 złotych.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

Pitax.pl

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono

współpracuje z firmą pitax.pl

Przekaż 1% naszej organizacji