NASZE DZIAŁANIA

 

 

OŚRODEK LOKALNEJ

AKTYWNOŚCI

OLA

 

 

SZKOLNY KLUB

WOLONTARIUSZA

DZIAŁAJĄCY PRZY GIMNAZJUM NR 2

W NOWEJ RUDZIE

 

 

LOKALNE CENTRUM

INFORMACJI

PROFILAKTYCZNEJ

 

 

 

  

 

UCZYMY SIĘ BYĆ

AKTYWNI


 

 

 

 

 

TURYSTYKA UCZY

I WYCHOWUJE