FERIE 2019 W NOWEJ RUDZIE

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono zaprasza dzieci           z klas I-III szkół podstawowych z terenu Nowej Rudy na półkolonie. W programie wycieczki, zajęcia plastyczne, taneczne, wyjazd do teatru i kina, zajęcia sportowe. Organizujemy dwa turnusy:

  1. 28.01.2019 – 01.02.2019
  2. 04.02.2019 – 08.02.2019

Odpłatność od jednego uczestnika za jeden turnus wynosi 60 zł.

Karty kwalifikacyjne dostępne w ratuszu, pok. 1, w poniedziałki i środy od godz. 9.00  do 13.30.