To był dobry rok!

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono w 2019 r. prowadziło 8 projektów.

Były to:  świetlica środowiskowa OLA, Szkolny Klub Wolontariatu, Zielona Pracownia, Młodzieżowy Klub Wsparcia, Małe Góry Literatury, letni i zimowy wypoczynek dla dzieci, a także obóz wędrowny po Lubelszczyźnie. Z oferty Stowarzyszenia skorzystało ok. 200 osób w wieku 5 – 19 lat! Nasz cel – różnorodność działań adresowanych do dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań, zdolności, poszerzanie horyzontów i doświadczeń, podtrzymywanie tradycji, kontaktów międzypokoleniowych – uważamy za osiągnięty!

 

A oto kilka migawek z minionego roku.

Młodzieżowy Klub Wsparcia

siłownia, break dance, studio nagrań,

zajęcia wokalne, kulinarne i sportowe (zdj. 1)

świetlica środowiskowa OLA

odrabianie lekcji, wizyty w teatrze, zajęcia artystyczne, kulinarne, wspólne działania z seniorami, spotkanie z Mikołajem (zdj. 2,3)

obóz wędrowny po Lubelszczyźnie

zwiedzanie kraju, spotkania z historią  (zdj. 5)

Małe Góry Literatury

spotkania z pisarzami, działania artystyczne, mapowanie miasta (zdj. 12, 13)

letni i zimowy wypoczynek dla dzieci

wycieczki edukacyjne, wizyty na basenie, działania artystyczne, sportowe, krajoznawcze (zdj. 4, 11)

Zielona Pracownia

warsztaty, eksperymenty, wycieczki, happeningi (zdj.7,8)

Szkolny Klub Wolontariatu

pomoc przy Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych, koncertach charytatywnych, Festiwalu Góry Literatury i innych inicjatywach lokalnych (zdj. 9,10)

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki dotacjom  Gminy Miejskiej Nowa Ruda, darczyńcom: Kopalnie Surowców Skalnych Bartnica, Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Liga Kobiet Polskich Koło Femina, Lions Club, Kmitet Wyborczy WDK oraz osobom, które podarowały nam 1 % swojego podatku.

  DZIĘKUJEMY!!!

 

Nasi darczyńcy:

Kopalnie Surowców Skalnych Bartnica

Gospodarczy Bank Spółdzielczy

Klub Samochodów Terenowych 4X4 MAX

Liga Kobiet Polskich Koło "Femina"

Uniwersytet III wieku

Lion Club

ofiarodawcy 1 % podatku

1.jpg 10 (1).jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpeg 5.JPG

7.jpg 8 (1).jpg 9.jpg